Voor wie is wandelcoaching?

Mijn manier van coachen en advies, is voor iedereen die vast (dreigt) te lopen op het gebied van zijn haar mentale gezondheid in combinatie met werk, arbeidsparticipatie of als mantelzorger.

Zoals je op deze site leest gebruik ik de termen “mentale problemen” en “psychiatrische problematiek”. Ik heb hiervoor gekozen omdat ik bij klanten merkte dat dit voor hen duidelijker termen zijn in plaats van 1st lijn en 2 de lijn en/ of SGGz (Specialistische GGz). In beide gebieden heb ik ervaring.

Met de term “mentale problemen” doel ik op de 1ste lijn. Met “psychiatrische problematiek” de 2 de lijn.

Onderwerpen die naar voren kunnen komen in een traject zijn;

  • Af van de onbalans tussen werk en privé?
  • Je energie , je passie of je levenslust terug.
  • Lukt het je niet om je baan te behouden?
  • Beter je eigen grenzen leren herkennen en naar handelen?
  • Wil je weer voldoende vertrouwen in jezelf krijgen?