Coaching of begeleiding bij op maat

Begeleid worden tijdens een wandeling. Precies zoals jij wilt.

Welkom bij Coaching Op Maat, waar ik je meeneem in mijn unieke aanpak van wandelcoaching. Het traject van Wandelende Individuele Begeleiding op maat is ontworpen om een ondersteunende en persoonlijke ervaring te bieden. Ontdek hieronder hoe we te werk gaan, van de eerste intake tot aan de doorlopende begeleiding, en hoe ik mij aanpas aan jouw individuele behoeften en omstandigheden.

Wandelende, individuele begeleiding: een persoonlijk traject

Uniek aan mijn methode is de natuur als setting. Door gesprekken te voeren tijdens wandelingen, gaan we samen op onderzoek en kunnen we verdiepen. Aan de hand van vooraf vastgestelde doelen onderzoeken we je behoeften en formuleren we een concreet actieplan. Dit omvat ook oefeningen en huiswerk, waardoor je nieuwe inzichten meteen in de praktijk kunt brengen. Het is maatwerk. Wat voor de een effectief is, hoeft dat niet per se voor de ander te zijn. Iedereen is uniek, en daarom is elk coachingstraject op maat gesneden.

Continuïteit en evaluatie: voorbij 5 wandelingen

Sommigen hebben baat bij een uitgebreider traject, vooral wanneer vijf wandelingen niet toereikend lijken vanwege de klachten door bijvoorbeeld ziekte. ‘Coaching op maat’ speelt hierop in door wandelcoaching aan te bieden in blokken van vier maanden. Om de vier maanden vindt er een evaluatie plaats, waarbij het traject maximaal één jaar duurt.

Intake en persoonlijke afstemming

De intake vormt een cruciaal onderdeel van het traject en kan plaatsvinden tijdens een wandeling of bij de coachee thuis. Indien nodig, wordt er in overleg met de coachee besloten om ook gesprekken aan te gaan met de naasten voordat er een voorstel op papier wordt gezet. Dit kan betrekking hebben op de partner, ouders, vrienden of hulpverlener, uiteraard met toestemming van de coachee.

 Doelgroep en extra diensten: een brede benadering

Het is lastig om een specifieke doelgroep te definiëren voor deze vorm van coaching, aangezien de diagnose of het verstandelijk niveau niet allesbepalend is. De focus ligt op de persoon en zijn of haar vraag of doel. Buiten het wandeltraject om, kunnen er ook aanvullende diensten geboden worden zoals het ophalen van de klant, workshops voor toelichting op ziektebeelden, en praktijkgericht advies en coaching op de werkvloer.

Nieuwsgierig? Neem contact op!

AJKO Coaching & Advies

☎️  +31 (6) 15 36 81 14

✉️  info@ajko.nl