Advies

Huur mij in voor jouw organisatie en doe je voordeel met mijn expertise

Mentale problemen komen vaker voor dan je denkt

Van de totale Nederlandse bevolking krijgt 43 procent in zijn of haar leven te maken met een psychische kwetsbaarheid. Over één jaar genomen kampt 18 procent van alle volwassenen met een dergelijke kwetsbaarheid. Deze groep is verder onder te verdelen in: 35 procent met een lichte tot matige kwetsbaarheid, 34,5 procent met een matige tot ernstige kwetsbaarheid, en 30 procent met een ernstige tot zeer ernstige kwetsbaarheid. De meest voorkomende vormen van psychische kwetsbaarheid zijn angststoornissen, depressies en verslavingen. (Bron: Samen voor de Klant)

Impact op werk en werkgelegenheid

Psychische kwetsbaarheid is een belangrijke oorzaak van ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Uit onderzoek blijkt dat mensen met een psychische kwetsbaarheid drie tot vier keer vaker werkloos zijn dan mensen zonder zo’n kwetsbaarheid. Daarnaast hebben zij 30 procent minder kans op een betaalde baan. Voor mensen met een lichte tot milde psychische kwetsbaarheid is de kans op betaald werk 10 tot 15 procent. Deze groep is bovendien twee keer zo vaak werkloos als mensen zonder deze kwetsbaarheid. (Bron: Cedris)

Kennis en kunde

In de afgelopen 16 jaar heb ik mensen mogen begeleiden en activeren. Ik heb verbindingen gemaakt tussen de zorg, de maatschappij en de (inclusieve) arbeidsmarkt, zowel op micro-, meso- als op macroniveau. Op deze manier heb ik kennis en kunde opgedaan op alle treden van de participatieladder. Dit geldt voor mensen in de eerste en tweede lijn en/of het eerste en tweede spoor, en voor mensen met een gemeentelijke uitkering, een UWV-uitkering of als Eigen Risicodrager. Er zijn mensen die vanaf de onderste treden daadwerkelijk stappen hebben gezet op de participatieladder, maar ook mensen die pas sinds kort gebruik moeten maken van de Ziektewet of een WIA-IVA-uitkering hebben. Dit betreft mensen met diverse achtergronden en opleidingsniveaus, zowel met als zonder werkervaring, van ongeschoold tot wel geschoold.

Stappen maken op de participatieladder

Expertise in arbeidsparticipatie en psychische gezondheid

Vanuit mijn werkervaring in de psychiatrie en de diverse projecten op het gebied van arbeidsparticipatie en re-integratie geef ik advies en educatie aan werkgevers, verzuimconsulenten, casemanagers, arbeidsdeskundigen, jobcoaches, startende IPS’ers, begeleiders, ouders en particulieren. Naast het zetten van stappen op de arbeidsmarkt let ik ook op duurzaamheid en het opdoen van positieve ervaringen voor alle betrokkenen. Daardoor besteed ik ook aandacht aan leefstijl, educatie, beleid en het overdragen van kennis en advies. Er is in sommige sectoren een grote vraag naar werknemers. Daarnaast zijn er mensen die graag aan het werk willen. Maar hoe zorg je voor een goede match? Wat kan het betekenen voor mijn bedrijf? Hoe zullen collega’s reageren? Wat als de medewerker nu last ervaart van zijn of haar klachten op de werkvloer?

Uitdagingen en vragen in begeleiding naar werk

Als coach, trajectbegeleider, casemanager, arbeidsdeskundige, voorman of teamleider ben je gewend om mensen te begeleiden of te coachen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Echter, soms loop je vast in een casus omdat je klant in de praktijk toch een ander beeld van zichzelf geeft. Je vraagt je af of dit misschien te maken kan hebben met zijn of haar ziektebeeld. Zou het kunnen dat er aandachtspunten zijn waar je nog niet aan hebt gedacht? De onderstaande vragen kunnen opkomen, en indien gewenst is er educatie beschikbaar over het ziektebeeld in relatie tot arbeid.

  • Hoe zet je iemand in zijn/ haar kracht zodat deze persoon zichzelf zekerder gaat voelen als medewerker en een nog grotere aanwinst is voor het bedrijf?
  • Aanvraag opname doelgroep register
  • Zijn er zaken waar rekening mee gehouden moet worden, of juist niet?
  • Hoe kan mijn klant zijn kennis vanuit de therapie inzetten op de werkvloer?
  • Kloppen de stigma’s die er zijn over ziektebeelden?
  • Moet ik aanpassingen binnen mijn bedrijf maken, of juist niet?
  • Omgang met de collega’s? Wat vertel je wel en wat niet?
  • Hoe coach ik mijn klant naar en op het werk met een diagnose?

Nieuwsgierig? Neem contact op!

Mocht je andere vraag hebben op het gebied van arbeidsmarkt, re-integratie en zorg: stel je vraag dan gerust!

AJKO Coaching & Advies

☎️  +31 (6) 15 36 81 14

✉️  info@ajko.nl