Expertise, Advies en Educatie in de werksetting

Introductie

Van de totale Nederlandse bevolking krijgt 43 procent in zijn leven te maken met een psychische kwetsbaarheid. Van alle volwassenen over één jaar genomen kampt 18 procent met een psychische kwetsbaarheid. Daarvan is 35 procent een lichte tot matige kwetsbaarheid, 34,5 procent een matige tot ernstige kwetsbaarheid en 30 procent een ernstige tot zeer ernstige kwetsbaarheid (bron: Samen voor de klant). De meest voorkomende psychische kwetsbaarheden zijn angststoornissen, depressies en verslavingen.

Psychische kwetsbaarheid is een belangrijke reden voor ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Uit onderzoek blijkt dat mensen met een psychische kwetsbaarheid drie tot vier keer vaker werkloos zijn dan mensen zonder een psychische kwetsbaarheid. Daarnaast hebben zij 30 procent minder kans op een betaalde baan. Voor mensen met een lichte tot milde psychische kwetsbaarheid is de kans op betaald werk 10 tot 15 procent. Zij zijn twee keer zo vaak werkloos als mensen zonder deze kwetsbaarheid. (Bron: Cedris)

Kennis en Kunde

In de afgelopen 16 jaar heb ik mensen mogen begeleiden, activeren. Ik heb een verbindingen gemaakt tussen zorg, de maatschappij en de (inclusieve) arbeidsmarkt. Zowel op micro, meso als op macro niveau.

Op deze wijze heb ik “kennis en kunde” opgedaan op elke treden van de participatieladder. Mensen in de 1ste en 2de lijn en/ of 1ste spoor, 2 spoor en een gemeente, UWV uitkering of Eigen Risico Drager. Mensen die bij de onderste treden begonnen en daadwerkelijk stappen hebben gezet op de participatieladder maar ook mensen die nog maar sinds een korte periode gebruik moeten maken van de ziektewet of mensen met een WIA IVA. Mensen met diverse achtergronden, opleidingen, met werkervaring of niet. Ongeschoold t/m WO.

Stappen maken op de participatieladder

Advies en Educatie

Vanuit mijn werk ervaring in de psychiatrie en de diverse projecten op het gebied van (arbeid) participatie, re-integratie geef ik advies en educatie aan werkgevers, verzuimconsulent, casemanager, arbeidsdeskundige, jobcoaches, startende IPS-er, begeleiders, ouders en particulieren.

Naast het zetten van stappen op de arbeidsmarkt let ik ook op duurzaamheid en het opdoen van positieve ervaringen voor alle partijen. Hierdoor heb ik ook aandacht voor leefstijl, educatie, beleid en het geven van advies/ kennis overdracht.

De vraag naar werknemers is in sommige sectoren groot. Daarnaast zijn er mensen die graag aan het werk willen. Maar hoe zorg je voor een match? Wat kan het betekenen voor mijn bedrijf? Hoe zullen collega’s reageren? Wat als de medewerker nu last ervaart van zijn/ haar klachten op de werkvloer?

Als coach, trajectbegeleider, casemanager, arbeidsdeskundige, voorman, teamleider ben je gewend om mensen te begeleiden/ coachen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Soms kan je in een casuïstiek vastlopen doordat je klant in de praktijk toch een ander beeld van zichzelf geeft. Je vraagt je af of dit iets te maken kan hebben mijn zijn/ haar ziektebeeld? Zijn er wellicht aandachtspunten waar je nog niet aan gedacht hebt?

Onderstaande vragen kunnen naar voren komen en wanneer gewenst educatie over ziektebeeld en arbeid.

  • Hoe zet je iemand in zijn/ haar kracht zodat deze persoon zichzelf zekerder gaat voelen als medewerker en een nog grotere aanwinst is voor het bedrijf?
  • Aanvraag opname doelgroep register
  • Zijn er zaken waar rekening mee gehouden moet worden, of juist niet?
  • Hoe kan mijn klant zijn kennis vanuit de therapie inzetten op de werkvloer?
  • Kloppen de stigma’s die er zijn over ziektebeelden?
  • Moet ik aanpassingen binnen mijn bedrijf maken, of juist niet?
  • Omgang met de collega’s? Wat vertel je wel en wat niet?
  • Hoe coach ik mijn klant naar en op het werk met een diagnose?

Mocht je andere vraag hebben op het gebied van arbeidsmarkt, re-integratie en zorg. Stel je vraag dan via het contactformulier.